Lời khuyên và dự đoán cá cược bóng đá miễn phí

Dự đoán bóng đá miễn phí cho ngày hôm nay - dự đoán vượt quá/dưới - Dự đoán BTS - Dự đoán 1x2 - Đầu đến số liệu thống kê đầu

đi đầu

Topbetpredict (chúng tôi, chúng tôi, chúng tôi, hay của chúng tôi) vận hành trang web TopbetPredict.com (Dịch vụ của Hồi giáo).

Trang này thông báo cho bạn về các chính sách của chúng tôi về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ không sử dụng hoặc chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ ai ngoại trừ như được mô tả trong Chính sách bảo mật này.

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp và cải thiện dịch vụ. Bằng cách sử dụng dịch vụ, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo chính sách này. Trừ khi được định nghĩa khác trong Chính sách bảo mật này, các điều khoản được sử dụng trong Chính sách quyền riêng tư này có cùng ý nghĩa như trong các điều khoản và điều kiện của chúng tôi, có thể truy cập tại TopbetPredict.com

dự đoán bóng đá chính xác tối nay Thu thập và sử dụng thông tin

Trong khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi một số thông tin nhận dạng cá nhân có thể được sử dụng để liên hệ hoặc nhận dạng bạn. Thông tin nhận dạng cá nhân có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở địa chỉ email, tên, số điện thoại, địa chỉ bưu chính, thông tin khác (Thông tin cá nhân của Hồi giáo).

Nhật ký dữ liệu

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin mà trình duyệt của bạn gửi bất cứ khi nào bạn truy cập dịch vụ của chúng tôi (dữ liệu nhật ký trên mạng). Dữ liệu nhật ký này có thể bao gồm các thông tin như địa chỉ giao thức Internet (IP IP) của bạn, loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, các trang dịch vụ của chúng tôi mà bạn truy cập, thời gian và ngày truy cập của bạn, thời gian dành cho các trang đó và các trang khác số liệu thống kê.

Ngoài ra, chúng tôi có thể sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba như Google Analytics thu thập, giám sát và phân tích loại thông tin này để tăng chức năng dịch vụ của chúng tôi. Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba này có các chính sách bảo mật riêng giải quyết cách họ sử dụng thông tin đó.

Bánh quy

Cookies là các tệp có một lượng nhỏ dữ liệu, có thể bao gồm một định danh độc đáo ẩn danh. Cookie được gửi đến trình duyệt của bạn từ một trang web và được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của bạn.

Chúng tôi sử dụng Cookies Cookies để thu thập thông tin. Bạn có thể hướng dẫn trình duyệt của mình từ chối tất cả các cookie hoặc cho biết khi nào một cookie được gửi. Tuy nhiên, nếu bạn không chấp nhận cookie, bạn có thể không sử dụng một số phần dịch vụ của chúng tôi.

Nhấp đúp cái cookie

Google, với tư cách là nhà cung cấp bên thứ ba, sử dụng cookie để phục vụ quảng cáo trên dịch vụ của chúng tôi. Google sử dụng cookie DoubleClick cho phép nó và các đối tác phục vụ quảng cáo cho người dùng của chúng tôi dựa trên lượt truy cập dịch vụ của chúng tôi hoặc các trang web khác trên Internet.

Bạn có thể từ chối việc sử dụng cookie DoubleClick để quảng cáo dựa trên sở thích bằng cách truy cập trang web Cài đặt quảng cáo Google: http://www.google.com/ads/preferences/

Các nhà cung cấp dịch vụ

Chúng tôi có thể sử dụng các công ty và cá nhân bên thứ ba để tạo điều kiện cho dịch vụ của chúng tôi, để cung cấp dịch vụ thay mặt chúng tôi, để thực hiện các dịch vụ liên quan đến dịch vụ hoặc để hỗ trợ chúng tôi phân tích cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Các bên thứ ba này có quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn chỉ để thực hiện các nhiệm vụ này thay mặt chúng tôi và có nghĩa vụ không tiết lộ hoặc sử dụng nó cho bất kỳ mục đích nào khác.

Truyền thông

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để liên hệ với bạn với các bản tin, tài liệu tiếp thị hoặc quảng cáo và các thông tin khác có thể quan tâm đến bạn. Bạn có thể từ chối nhận bất kỳ hoặc tất cả các thông tin liên lạc này từ chúng tôi bằng cách làm theo liên kết hủy đăng ký hoặc hướng dẫn được cung cấp trong bất kỳ email nào chúng tôi gửi.

Bảo vệ

Bảo mật thông tin cá nhân của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi, nhưng hãy nhớ rằng không có phương pháp truyền qua internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử là an toàn 100%. Mặc dù chúng tôi cố gắng sử dụng các phương tiện được chấp nhận thương mại để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo bảo mật tuyệt đối của nó.

Chuyển nhượng quốc tế

Thông tin của bạn, bao gồm thông tin cá nhân, có thể được chuyển đến - và duy trì - các máy tính nằm bên ngoài tiểu bang, tỉnh, quốc gia hoặc khu vực tài phán khác của bạn trong đó luật bảo vệ dữ liệu có thể khác với quyền tài phán của bạn.

Nếu bạn ở bên ngoài Macedonia và chọn cung cấp thông tin cho chúng tôi, xin lưu ý rằng chúng tôi chuyển thông tin, bao gồm thông tin cá nhân, sang Macedonia và xử lý nó ở đó.

Sự đồng ý của bạn đối với chính sách quyền riêng tư này, theo sau việc bạn gửi thông tin đó thể hiện sự đồng ý của bạn đối với việc chuyển khoản đó.

Liên kết đến các trang web khác

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không do chúng tôi vận hành. Nếu bạn nhấp vào liên kết bên thứ ba, bạn sẽ được chuyển đến trang web của bên thứ ba đó. Chúng tôi khuyên bạn nên xem xét chính sách quyền riêng tư của mỗi trang web bạn truy cập.

Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thực tiễn của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ bên thứ ba nào.

Trẻ em quyền riêng tư

Dịch vụ của chúng tôi không giải quyết bất cứ ai dưới 18 tuổi.

Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ trẻ em dưới 18. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và bạn biết rằng con bạn đã cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Nếu chúng tôi nhận thức được rằng chúng tôi đã thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 18 tuổi mà không cần xác minh sự đồng ý của cha mẹ, chúng tôi thực hiện các bước để xóa thông tin đó khỏi máy chủ của chúng tôi.

Thay đổi chính sách bảo mật này

Thỉnh thoảng chúng tôi có thể cập nhật chính sách quyền riêng tư của mình. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng chính sách bảo mật mới trên trang này.

Bạn nên xem xét chính sách quyền riêng tư này theo định kỳ cho bất kỳ thay đổi nào. Các thay đổi đối với chính sách quyền riêng tư này có hiệu lực khi chúng được đăng trên trang này.