Lời khuyên và dự đoán cá cược bóng đá miễn phí

Dự đoán bóng đá miễn phí cho ngày hôm nay - dự đoán OVE/theo dự đoán BTS - Dự đoán 1x2 - Đầu đến số liệu thống kê đầu

Đi đầu

lịch vòng loại world cup 2022 Hạn chế tuổi 18+!

Bạn nên nhớ rằng trang web của Topbetpredict không nên được truy cập bởi những người chưa đủ tuổi. Bạn phải ít nhất 18 tuổi để đọc nội dung của trang web. Hạn chế tuổi có thể cao hơn, theo thẩm quyền bạn cư trú và bạn nên tuân thủ nó. Trẻ vị thành niên có thể không trong bất kỳ trường hợp nào sử dụng trang web này và sẽ chịu trách nhiệm duy nhất cho bất kỳ sự trình bày sai về bản sắc và tuổi tác.

1.Scope các dịch vụ cho trang web dự đoán bóng đá tốt nhất

TopbetPredict cho thù lao cung cấp cho người dùng một bộ dự báo, bao gồm các dự đoán phân tích và bóng đá liên quan đến một hoặc một số sự kiện cụ thể, bao gồm các sự kiện thể thao và các khuyến nghị về việc sử dụng thông tin đó (Nội dung trực tuyến). Việc cung cấp nội dung cho người dùng được gọi là Dịch vụ của Hồi giáo.
Người dùng sử dụng nội dung theo rủi ro và quyết định duy nhất của mình. Một số cách sử dụng nội dung có thể bị cấm bởi các Điều khoản sử dụng này, các tài liệu liên quan và luật hiện hành.

2. Sự chấp nhận của các điều khoản sử dụng

Bằng cách sử dụng trang web này và/hoặc tạo tài khoản và trở thành người dùng, bạn chấp nhận và đồng ý với tất cả các điều khoản, điều kiện và thông báo có chứa hoặc tham chiếu trên Trang web (Điều khoản sử dụng của Hồi giáo). Vui lòng đọc các điều khoản sử dụng sau đây một cách cẩn thận. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản sử dụng, không sử dụng trang web và dịch vụ này. Bằng cách truy cập, sử dụng hoặc tải xuống theo bất kỳ cách nào, nhưng không giới hạn, bất kỳ dịch vụ nào từ trang web này hoặc chỉ duyệt trang web này, bạn đồng ý và bị ràng buộc bởi các Điều khoản sử dụng này.
TopbetPredict có quyền thay đổi các điều khoản sử dụng bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước cho bất kỳ khách truy cập trang web nào (người dùng của người dùng hoặc bạn hoặc bạn). Vì lý do này, chúng tôi khuyến khích bạn xem xét các Điều khoản này sử dụng bất cứ khi nào bạn sử dụng trang web của chúng tôi. Nếu bạn vi phạm bất kỳ điều khoản sử dụng nào, ủy quyền của bạn để sử dụng trang web này tự động chấm dứt.

3. Tính khả thi

Để đủ điều kiện để đăng ký và tạo tài khoản, bạn phải hợp pháp khi nhận và trả tiền cho dịch vụ ít nhất là trong phạm vi quyền hạn của bạn, và trong mọi trường hợp bạn phải ít nhất 18 tuổi và không phải là một tổ chức, doanh nghiệp, tổ chức công ty hoặc các thực thể pháp lý khác. Bằng cách sử dụng trang web và dịch vụ này, bạn tuyên bố và bảo đảm rằng bạn có quyền, thẩm quyền và khả năng tham gia Thỏa thuận này và tuân thủ tất cả các Điều khoản sử dụng này. Topbetpredict có quyền, theo quyết định duy nhất và tuyệt đối của mình, để từ chối dịch vụ và truy cập vào bất kỳ người tham gia tiềm năng nào. Nhân viên, cán bộ, giám đốc, nhà đầu tư, đại lý và đại diện của Topbetpredict và cha mẹ của họ, các chi nhánh và công ty con của họ, và mỗi gia đình ngay lập tức của họ (được định nghĩa là cha mẹ, vợ / chồng và con cái) và bất kỳ người nào cư trú trong cùng một hộ gia đình và tài trợ và các chi nhánh và các cơ quan quảng cáo và quảng cáo của TopbetPredict không đủ điều kiện để sử dụng hoặc tạo tài khoản trên trang web.

4. Luật pháp, dịch vụ không có sẵn ở một số tiểu bang

Bạn phải tuân theo luật pháp của đất nước, tiểu bang, thành phố (gọi chung là quyền tài phán), trong đó bạn cư trú và/hoặc từ đó bạn truy cập trang web và các dịch vụ. Truy cập vào Trang web có thể không hợp pháp đối với một số hoặc tất cả cư dân của, hoặc những người có mặt trong một số khu vực pháp lý nhất định. Bạn có trách nhiệm xác định luật áp dụng trong khu vực tài phán hiện hành và TopbetPredict không đưa ra bất kỳ đại diện hoặc bảo hành nào, thể hiện hoặc ngụ ý, về tính hợp pháp của việc bạn tham gia hoặc sử dụng dịch vụ trên trang web này.
Bạn đồng ý chỉ chịu trách nhiệm về việc tuân thủ bất kỳ và tất cả các luật pháp địa phương hiện hành của quyền tài phán mà bạn sử dụng trang web hoặc dịch vụ này.
Nếu bạn mở tài khoản và/hoặc tham gia dịch vụ được cung cấp trên trang web trong khi nằm trong phạm vi quyền hạn bị cấm, bạn sẽ vi phạm luật pháp tài phán đó và các Điều khoản sử dụng này. Do đó, tài khoản của bạn có thể bị đình chỉ hoặc chấm dứt.

5. bao gồm các bảo đảm và giới hạn trách nhiệm pháp lý

Từ chối bảo hành
Người dùng đồng ý rõ ràng rằng việc sử dụng trang web và dịch vụ được thực hiện với rủi ro duy nhất của người dùng. Topbetpredict cũng như bất kỳ nhân viên, giám đốc, hoặc nhân viên, đại lý, thương nhân, nhà tài trợ, nhà cấp phép, nhà cung cấp thành phần (cả phần cứng và phần mềm) và/hoặc bất kỳ bên thứ ba nào cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ mua từ hoặc phân phối bởi nhà cung cấp (gọi chung là Các nhà cung cấp), bảo đảm rằng các trang web liên kết với các nhà cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn ở trang web này, sẽ không bị gián đoạn, không có lỗi hoặc không có virus, giun hoặc các khiếm khuyết khác. Thông tin, sản phẩm và dịch vụ được công bố trên trang web này có thể chứa các lỗi không chính xác hoặc lỗi đánh máy.
Có tính đến điều đó:
Đặt cược trong các nhà cái, các thiết bị đầu cuối cược và các tổ chức khác cho phép cá cược, vốn đã là một canh bạc;
Đánh bạc cung cấp sự độc lập tuyệt đối của kết quả của nó về ý chí và hành động của các thành viên/người hỗ trợ, cũng như các bên thứ ba;
Nguy cơ tham gia đánh bạc là đầu cơ - vì những người tham gia có thể kiếm được thu nhập hoặc chịu thua lỗ,
Người dùng đồng ý rằng việc sử dụng Nội dung như một lời khuyên của người Hồi giáo không phải là bảo hành và sẽ không được coi là một tình huống loại bỏ rủi ro liên quan đến việc tham gia đánh bạc.

Hơn nữa, Topbetpredict không bảo hành và không phải chịu bất kỳ loại trách nhiệm pháp lý nào đối với các vấn đề nội dung và cho hậu quả của việc sử dụng nó như một lời khuyên của người Hồi giáo.
Topbetpredict không bảo hành về kết quả có thể thu được từ việc sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ. Topbetpredict không cung cấp các sản phẩm phù hợp 100%, tất cả những gì bạn thấy trên trang web của chúng tôi, đây chỉ là một phần trong chiến lược tiếp thị của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát nào của bạn.
Hơn nữa, TopbetPredict sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ ý kiến, quan điểm, lời khuyên hoặc tuyên bố nào được đăng trên trang web (bao gồm, nhưng không giới hạn, trong bất kỳ lĩnh vực đăng công khai nào của trang web) bởi bất kỳ cá nhân hoặc thực thể nào ngoài các nhà quảng cáo, nhà cung cấp nội dung, nhà cung cấp nội dung, nhà cung cấp nội dung, nhà cung cấp nội dung, Người dùng, khách, nhà văn và chuyên gia độc lập không được ủy quyền của Topbet phát ngôn viên.
Trách nhiệm hữu hạn
TopbetPredict không đảm bảo quyền truy cập không bị gián đoạn hoặc an toàn vào Trang web hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào. Hoạt động của trang web có thể bị can thiệp bởi nhiều yếu tố ngoài sự kiểm soát của TopbetPredict. Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng nhà cung cấp sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào của bất kỳ loại nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web này, phần mềm hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên , thiệt hại đặc biệt cho dù yêu cầu đó dựa trên bảo hành, hợp đồng, tra tấn (bao gồm cả sơ suất).
Người dùng đây thừa nhận rằng đoạn 5 sẽ áp dụng cho tất cả nội dung, hàng hóa và dịch vụ có sẵn thông qua trang web. Hạn chế trách nhiệm đó sẽ được áp dụng cho dù các thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng hay lạm dụng hàng hóa hoặc dịch vụ của Topbet, từ việc không sử dụng hàng hóa hoặc dịch vụ của Topbetpredict Hạn chế trách nhiệm đối với các thiệt hại ngẫu nhiên hoặc do hậu quả, do đó các hạn chế và loại trừ trên có thể không áp dụng cho bạn. Nếu bạn không hài lòng với bất kỳ phần nào của trang web, biện pháp khắc phục độc quyền và duy nhất của bạn là ngừng sử dụng trang web này.

6. Trách nhiệm của tài khoản

Khi bạn tạo tài khoản của mình, bạn đại diện cho việc bạn đáp ứng tất cả các yêu cầu. Bạn đồng ý (a) cung cấp thông tin đúng, chính xác, hiện tại và đầy đủ về bản thân bạn theo hình thức đăng ký của TopbetPredictict và hoàn thành. Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không đúng sự thật, không chính xác, không hiện tại hoặc không đầy đủ hoặc TopbetPredict có căn cứ hợp lý để nghi ngờ rằng thông tin đó là không đúng, không chính xác, không hiện tại hoặc không đầy đủ, TopbetPredict có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn. Bạn có trách nhiệm thanh toán tất cả các khoản phí và phí (bao gồm cả thuế áp dụng) liên quan đến việc sử dụng trang web và dịch vụ trong tài khoản của bạn.
Không tiết lộ
Khi bạn đã chọn hoặc được phân bổ một tên người dùng và mật khẩu duy nhất (nhận dạng của trực tuyến) cho tài khoản của bạn, bạn có trách nhiệm giữ các định danh này bảo mật và bảo mật. Trong trường hợp bạn lo ngại rằng các định danh của bạn không còn an toàn và bảo mật, bạn nên thông báo ngay cho TopbetPredict bằng cách gửi email, trong đó các định danh mới có thể được chọn và phân bổ và bất kỳ giao dịch nào trong tương lai quyết định của topbetpredict. Không giới hạn những điều đã nói ở trên, bất kỳ giao dịch nào được thực hiện và chấp nhận trên trang web nơi số nhận dạng của bạn đã được sử dụng (và nơi bạn chưa thông báo trước đây Topbet như được cung cấp ở đây) sẽ được coi là hợp lệ.
Sử dụng cá nhân
Chỉ có một tài khoản được phép cho mỗi người. Tài khoản của bạn không thể chuyển nhượng được. Trong mọi trường hợp, bạn sẽ cho phép hoặc cho phép bất kỳ người nào khác, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ người nào trong độ tuổi hợp pháp để sử dụng các dịch vụ trong khu vực tài phán hiện hành của bạn và trong mọi trường hợp bất kỳ người nào dưới 16 tuổi, sử dụng tài khoản hoặc số nhận dạng của bạn trong Một cách như vậy có thể vi phạm các tiêu chuẩn hoặc luật pháp trong bất kỳ khu vực tài phán nào bạn đang ở và/hoặc là cư dân, hoặc nơi người khác được đặt và/hoặc là cư dân. Bất kỳ người nào bị phát hiện vi phạm phần này có thể được báo cáo cho các cơ quan có liên quan.
Giá cả và thanh toán
Người dùng sẽ bị tính phí cho các dịch vụ theo giá (tỷ lệ) và trong các loại tiền được chỉ định trên trang web.
Người dùng có thể trả tiền cho dịch vụ theo bất kỳ cách nào trong hai cách tiếp theo:
bởi các đơn vị tín dụng trên số dư ảo của anh ấy/cô ấy trong tài khoản của mình, được tạo sau khi đăng ký trên trang web. Số dư ảo phải được lấp đầy trước bằng cách thanh toán.
Thanh toán trực tiếp bằng thẻ ngân hàng hoặc các phương tiện thanh toán khác được chấp nhận bởi trang web, có hoặc không có đăng ký trên trang web (sau đây gọi là thanh toán nhanh của Hồi giáo).
Bạn có trách nhiệm thanh toán tất cả các khoản phí, phí và thuế liên quan đến việc nhận dịch vụ và các dịch vụ khác từ TopbetPredictict, bao gồm thanh toán cho các giao dịch mua được thực hiện thông qua trang web. Trừ khi có quy định khác, thanh toán tất cả các khoản phí và phí phải được thực hiện bằng tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc thẻ tính phí, có hiệu lực tại thời điểm mua và bạn có quyền sử dụng hợp pháp. Topbetpredict không cung cấp tiền trả lại (không bao gồm hoàn lại tiền) nếu xảy ra phù hợp để thua, xin vui lòng được tư vấn trước khi bạn mua các trận đấu của chúng tôi.

7. Tài sản intellectual

Tất cả các dịch vụ, tất cả nội dung và tất cả nội dung trên trang web này đều thuộc sở hữu của Topbetpredict và được bảo vệ bởi luật bản quyền quốc tế. Đã đăng ký Bản quyền. Topbetpredict không yêu cầu quyền sở hữu bản quyền thuộc sở hữu của các bên thứ ba.
Bạn thừa nhận và đồng ý rằng tất cả nội dung và tài liệu có sẵn trên trang web, bao gồm nội dung, được bảo vệ bởi, nhưng không giới hạn ở bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế, bí mật thương mại, bí quyết. Sinh sản, sao chép hoặc phân phối lại cho mục đích thương mại của bất kỳ tài liệu hoặc yếu tố thiết kế nào trên trang web đều bị nghiêm cấm mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của TopbetPredict. Trừ khi được TopbetPredict ủy quyền rõ ràng, bạn đồng ý không bán, cấp phép, thuê, sửa đổi, phân phối, sao chép, sao chép, truyền tải, hiển thị công khai, thực hiện công khai, xuất bản, điều chỉnh, chỉnh sửa hoặc tạo các tác phẩm phái sinh từ các tài liệu hoặc nội dung đó. Mặc dù ở trên, bạn có thể in hoặc tải xuống một bản sao tài liệu hoặc nội dung trên trang web này trên bất kỳ máy tính nào tại bất kỳ thời điểm nào cho việc sử dụng cá nhân, phi thương mại của bạn, miễn là bạn giữ nguyên bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ khác. Việc sử dụng nội dung hoặc tài liệu, bao gồm cả nội dung, cho bất kỳ mục đích nào không được phép rõ ràng trong các Điều khoản này bị nghiêm cấm.
Giấy phép TopbetPredict cấp cho bạn giấy phép cá nhân, không chuyển nhượng và không độc quyền để sử dụng bất kỳ phần mềm cần thiết nào được sử dụng liên quan đến các dịch vụ của mình trên bất kỳ máy tính nào tại bất kỳ thời điểm nào, miễn là bạn không (và không cho phép bất kỳ bên thứ ba nào ) Sao chép, sửa đổi, tạo một công việc phái sinh, phân hủy hoặc cố gắng khám phá bất kỳ mã nguồn nào, bán, gán, cấp phép hoặc chuyển bất kỳ quyền nào trong phần mềm. Bạn đồng ý không sửa đổi phần mềm dưới bất kỳ hình thức hoặc biểu mẫu nào hoặc sử dụng các phiên bản sửa đổi của phần mềm, bao gồm, nhưng không giới hạn, với mục đích có được quyền truy cập trái phép vào Trang web.

 

8. Liên kết với các trang web khác

Trang web này có thể chứa một số liên kết đến các trang web khác và có thể chuyển tiếp người dùng đến các trang web khác trong cùng một cửa sổ trình duyệt internet. Các trang web này không nằm dưới sự kiểm soát của TopbetPredict và sự tồn tại của một liên kết trên trang web không bao hàm bất kỳ sự chứng thực nào của các trang web được liên kết bởi TopbetPredict hoặc bất kỳ liên kết nào giữa TopbetPredict và chủ sở hữu của các trang web được liên kết. TopbetPredict không bảo đảm hoặc đại diện, và từ chối tất cả các trách nhiệm pháp lý, liên quan đến tính chính xác, nội dung, điều khoản sử dụng, chính sách quyền riêng tư, sản phẩm, dịch vụ, tính hợp pháp, độ tin cậy, quan điểm, độ chính xác, tiền tệ, sự kiên quyết hoặc bất kỳ khía cạnh nào khác của các trang web được liên kết . Bạn đồng ý rằng Topbetpredict không có trách nhiệm với bạn đối với tài liệu đó. Topbetpredict khuyến khích bạn kiểm tra chính sách bảo mật và/hoặc Điều khoản chính sách sử dụng trước khi sử dụng bất kỳ trang web của bên thứ ba nào.

9.circumvent

Người dùng thừa nhận và đồng ý rằng người dùng sẽ không phá vỡ hoặc cố gắng phá vỡ bất kỳ Điều khoản sử dụng nào trong số này, dịch vụ được cung cấp thông qua trang web này hoặc làm gián đoạn hoặc cố gắng làm gián đoạn các hoạt động của trang web (gọi chung là một hành động bao quát của Hồi giáo). Nếu TopbetPredict xác định, theo quyết định riêng của mình, người dùng đó đã tham gia hoặc cố gắng tham gia vào bất kỳ hành động nào, hãy sử dụng công nghệ tự động hoặc thực hiện gian lận đối với trang web, thì trong một sự kiện như vậy, người dùng sẽ phải tuân theo Việc đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập của người dùng vào Trang web và/hoặc Dịch vụ, và TopbetPredict có quyền đưa ra các thủ tục tố tụng dân sự hoặc hình sự đối với người dùng và báo cáo người dùng cho các cơ quan quản lý có liên quan.

10. Kết thúc

Các Điều khoản sử dụng này có hiệu quả cho đến khi chấm dứt bởi một trong hai bên. Người dùng có thể chấm dứt các Điều khoản này bất cứ lúc nào bằng cách ngừng sử dụng Trang web. Người dùng truy cập vào trang web có thể bị chấm dứt ngay lập tức mà không cần thông báo từ TopbetPredict nếu theo quyết định riêng của chúng tôi, người dùng không tuân thủ bất kỳ thuật ngữ hoặc điều khoản nào của các Điều khoản sử dụng này. Chúng tôi có quyền từ chối dịch vụ cho bất cứ ai vì bất kỳ lý do gì bất cứ lúc nào.
Chúng tôi có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt trang web vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo bất cứ lúc nào. Không giới hạn bất kỳ biện pháp khắc phục nào khác, chúng tôi có thể đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn nếu chúng tôi nghi ngờ rằng bạn đã tham gia vào hoạt động gian lận liên quan đến trang web.

11. Indindification

Bạn đồng ý bồi thường và giữ chúng tôi và (nếu có) cha mẹ, công ty con, chi nhánh, đối tác Topbetpredict, cán bộ, giám đốc, đại lý và nhân viên để hoặc phát sinh vì vi phạm các điều khoản sử dụng này hoặc các tài liệu mà nó kết hợp bằng cách tham khảo hoặc vi phạm bất kỳ luật nào hoặc quyền của bên thứ ba.

12. Luật pháp/quyền tài phán có thể

Bằng cách truy cập và/hoặc sử dụng trang web, bạn đồng ý rằng (không liên quan đến xung đột của các nguyên tắc pháp luật) Các luật sau đây sẽ chi phối các từ chối trách nhiệm, Điều khoản sử dụng, Chính sách bảo mật: Chính sách bảo mật:
Luật của Anh - nếu bạn không phải là công dân hoặc cư dân của quốc gia đăng ký chính thức của Topbetpredictict;
Luật của quốc gia đăng ký chính thức của Topbet - nếu bạn là công dân hoặc cư dân của đất nước đăng ký chính thức của Topbetpredictict;
Người dùng theo đây không thể hủy bỏ và vô điều kiện đồng ý với quyền tài phán của các tòa án có thẩm quyền đối với địa điểm chính thức của Topbetpredict.