Lời khuyên và dự đoán cá cược bóng đá miễn phí

Dự đoán bóng đá miễn phí cho ngày hôm nay - dự đoán vượt quá/dưới - Dự đoán BTS - Dự đoán 1x2

Đi đầu
Bảng xếp hạng giải đấu
KhôngĐộiPgiờMột WDL S GFGa DIF.Pts.
P - Tổng số chơi
giờ - Chơi về nhà
Một - Chơi đi
W - chiến thắng
D - Vẽ
L - Mất
S - Ảnh
GF - Mục tiêu cho
Ga - Ghi bàn
DIF. - Sự khác biệt
Y C - Thẻ vàng
RC - Thẻ đỏ
Người ghi bàn hàng đầu
Không Tên Đội Bàn thắng Cái bút. Các trận đấu đã chơi Phút chơi Thay thế trong
Khớp đồ đạc
Ngày Thời gian Quốc gia Ghi bàn Xa Trạng thái
369 - Vòng:
2022-08-0614:00Thor Akureyri? -?Nếu Vestrichưa bắt đầu
2022-08-0519:15Fylkir Reykjavik? -?Umf grindavikchưa bắt đầu
2022-08-0519:15Fylkir Reykjavik? -?Fjolnirchưa bắt đầu
2022-08-0519:15Phía sau? -?HK Kopavogschưa bắt đầu
2022-08-0519:15Grotta? -?KV Vesturbaerchưa bắt đầu
2022-08-0419:15Grotta? -?Umf selfosschưa bắt đầu
2022-07-2719:15HK Kopavogs? -?Grottachưa bắt đầu
2022-07-2719:15Nếu Vestri? -?Grottachưa bắt đầu
2022-07-2718:00Umf grindavik? -?Thor Akureyrichưa bắt đầu
2022-07-2619:15KV Vesturbaer? -?Thor Akureyrichưa bắt đầu
2022-07-2619:15Umf selfoss? -?Phía sauchưa bắt đầu
2022-07-2618:30Fjolnir? -?Fylkir Reykjavikchưa bắt đầu
2022-07-2314:00Nếu Vestri? -?Grottachưa bắt đầu
2022-07-2218:00Nếu Vestri? -?Thor Akureyrichưa bắt đầu
2022-07-2119:15KV Vesturbaer? -?Fylkir Reykjavikchưa bắt đầu
2022-07-2119:15Umf grindavik? -?Phía sauchưa bắt đầu
2022-07-2119:15Umf selfoss? -?HK Kopavogschưa bắt đầu
2022-07-2118:30Fjolnir? -?HK Kopavogschưa bắt đầu
2022-07-1614:00Nếu Vestri? -?Phía sauchưa bắt đầu
2022-07-1614:00Phía sau? -?Nếu Vestrichưa bắt đầu
2022-07-1519:15HK Kopavogs? -?KV Vesturbaerchưa bắt đầu
2022-07-1518:00Thor Akureyri? -?Fjolnirchưa bắt đầu
2022-07-1419:15Fylkir Reykjavik? -?Fjolnirchưa bắt đầu
2022-07-1419:15Fylkir Reykjavik? -?Umf grindavikchưa bắt đầu
2022-07-1419:15Grotta? -?Umf selfosschưa bắt đầu
2022-07-0914:00Nếu Vestri? -?HK Kopavogshoàn thành
2022-07-0914:00KV Vesturbaer? -?Umf selfosshoàn thành
2022-07-0914:00Fjolnir? -?Phía sauhoàn thành
2022-07-0914:00Fylkir Reykjavik? -?Thor Akureyrihoàn thành
2022-07-0914:00Umf grindavik? -?Grottahoàn thành
2022-07-0914:00Umf grindavik? -?Grottahoàn thành
2022-07-0519:15HK Kopavogs2 - 1Umf grindavikhoàn thành
2022-07-0519:15Grotta4 - 1Fjolnirhoàn thành
2022-07-0519:15Grotta0 - 3Fylkir Reykjavikhoàn thành
2022-07-0519:15Phía sau2 - 1Fylkir Reykjavikhoàn thành
2022-07-0518:00Thor Akureyri3 - 1KV Vesturbaerhoàn thành
2022-07-0518:00Umf selfoss0 - 1Nếu Vestrihoàn thành
2022-07-0119:15Fylkir Reykjavik2 - 2Phía sauhoàn thành
2022-07-0119:15Umf grindavik2 - 2Umf selfosshoàn thành
2022-07-0119:15Umf grindavik1 - 0Grottahoàn thành
2022-07-0118:00Nếu Vestri2 - 4KV Vesturbaerhoàn thành
2022-06-3018:30Fjolnir3 - 1HK Kopavogshoàn thành
2022-06-3018:00Thor Akureyri5 - 0HK Kopavogshoàn thành
2022-06-2514:00Nếu Vestri? -?Umf grindavikhoàn thành
2022-06-2419:15Phía sau? -?Thor Akureyrihoàn thành
2022-06-2419:15Umf selfoss? -?Fjolnirhoàn thành
2022-06-2319:15HK Kopavogs3 - 1Fjolnirhoàn thành
2022-06-2319:15Grotta2 - 5Fylkir Reykjavikhoàn thành
2022-06-1814:00Fjolnir1 - 2Nếu Vestrihoàn thành
2022-06-1619:15Umf grindavik2 - 1KV Vesturbaerhoàn thành
2022-06-1619:15Umf grindavik4 - 3Umf selfosshoàn thành
2022-06-1619:15Umf grindavik0 - 1Phía sauhoàn thành
2022-06-1619:15Fylkir Reykjavik0 - 1HK Kopavogshoàn thành
2022-06-1618:00Thor Akureyri0 - 1Grottahoàn thành
2022-06-1116:00HK Kopavogs3 - 1Thor Akureyrihoàn thành
2022-06-1114:00Nếu Vestri2 - 2Thor Akureyrihoàn thành
2022-06-0919:15Umf selfoss2 - 2Fylkir Reykjavikhoàn thành
2022-06-0919:15KV Vesturbaer2 - 1Phía sauhoàn thành
2022-06-0919:15Umf grindavik2 - 2Fjolnirhoàn thành
2022-06-0414:00Fylkir Reykjavik? -?Nếu Vestrichưa bắt đầu
2022-06-0319:15Phía sau? -?Grottachưa bắt đầu
2022-06-0319:15Phía sau? -?Umf grindavikchưa bắt đầu
2022-06-0319:15Phía sau? -?HK Kopavogschưa bắt đầu
2022-06-0318:30Fjolnir? -?KV Vesturbaerchưa bắt đầu
2022-06-0318:00Thor Akureyri0 - 2Umf selfosshoàn thành
2022-05-2814:00Nếu Vestri? -?Thor Akureyrichưa bắt đầu
2022-05-2719:15KV Vesturbaer? -?Grottachưa bắt đầu
2022-05-2719:15HK Kopavogs? -?Phía sauchưa bắt đầu
2022-05-2719:15Umf grindavik? -?Fylkir Reykjavikchưa bắt đầu
2022-05-2719:15Umf selfoss? -?Fylkir Reykjavikchưa bắt đầu
2022-05-2718:30Fjolnir? -?Fylkir Reykjavikchưa bắt đầu
2022-05-2114:00Fjolnir? -?Nếu Vestrichưa bắt đầu
2022-05-2019:15Fjolnir? -?KV Vesturbaerchưa bắt đầu
2022-05-2019:15Phía sau? -?Umf selfosschưa bắt đầu
2022-05-2018:00Thor Akureyri1 - 1Umf grindavikhoàn thành
2022-05-1919:15Fylkir Reykjavik? -?Fjolnirchưa bắt đầu
2022-05-1919:15Grotta? -?HK Kopavogschưa bắt đầu
2022-05-1319:15Fjolnir? -?Thor Akureyrichưa bắt đầu
2022-05-1319:15KV Vesturbaer? -?HK Kopavogschưa bắt đầu
2022-05-1319:15KV Vesturbaer? -?Fylkir Reykjavikchưa bắt đầu
2022-05-1319:15Umf selfoss? -?Grottachưa bắt đầu
2022-05-1219:15Umf grindavik? -?Grottachưa bắt đầu
2022-05-0714:00Grotta5 - 0Nếu Vestrihoàn thành
2022-05-0619:15Phía sau1 - 1Umf grindavikhoàn thành
2022-05-0619:15Phía sau0 - 3Fjolnirhoàn thành
2022-05-0618:00Thor Akureyri1 - 0Fjolnirhoàn thành
2022-05-0519:15HK Kopavogs2 - 3Umf selfosshoàn thành
2022-05-0519:15Fylkir Reykjavik3 - 1KV Vesturbaerhoàn thành
Mẹo cá cược
Sòng bạc và poker
Blog
Nhúng bảng dự đoán vào trang web của bạn bằng cách sao chép mã bên dưới.